PODMÍNKY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás, že využíváte našich služeb. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící konkrétním účelům. Služby poskytuje společnost Plastic surgery concept s.r.o., Na Brázdě 1332/3, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO:001634658, DIČ:CZ1634658. Správcem vašich osobních údajů je společnost Plastic surgery concept s.r.o., Na Brázdě 1332/3, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO:001634658, DIČ:CZ01634658 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 209502 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být souladu s obecně závaznými předpisy
 • Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na maria.hallova@formeclinic.cz
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, E-BROŽURA, PORADNA

V případě zanechání kontaktu v kontaktním formuláři, žádosti o elektronickou brožuru nebo dotazu v poradně, zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Zdravotní údaje

Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovat k zajištění komunikace mezi vámi a Správcem, aby došlo k vyřízení vašeho požadavku. V případě, že uvedete vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování této kategorie osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné za účelem doporučení nejvhodnější služby. Protože vyjadřujete zájem o služby správce, je jeho oprávněným nárokem vás pravidelně informovat o aktuální nabídce služeb formou newsletteru na uvedené e-mailové adrese. K tomuto zpracování udělujete výslovný SOUHLAS potvrzením tlačítka pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Správce, na základě jeho oprávněného zájmu, zpracovává e-mailovou adresu po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Pokud si nepřejete dostávat aktuální informace o službách správce formou newsletteru, je toto možné odhlásit písemným sdělením na emailovou adresu maria.hallova@formeclinic.cz nebo odhlášením v zaslaném obchodním sdělení.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace o službách správce, nejdéle však 5 let. V případě realizace služby správce, osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu 10 let, abychom naplnili požadavky platné legislativy České republiky.

KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Formé Clinic
Jeseniova 30
Praha 3, 130 00
+420 224 284 421
+420 776 553 244
recepce@formeclinic.cz
Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů